سبد خرید | ورود

موافقتنامه استفاده از خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم (Terms on Services)

متقاضی: در این موافقتنامه، ارسال کننده فرم الکترونیکی و کسی که به هر نحو درخواست دریافت هرگونه خدمات از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   را درارا می باشد و یا قبلا از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   خدمات گرفته و درحال استفاده می باشد و بطور کلی هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   استفاده می نماید، متقاضی تلقی می گردد.
شرکت توسعه نرم افزار خاتم  : در این موافقتنامه از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   ارائه دهنده خدمات مرتبط با اینترنت، وب و نرم افزار با عنوان شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نام برده شده است.
خدمات: منظور از خدمات در این موافقتنامه کلیه خدمات مربوط به نام دامنه که از سوی این شرکت انجام می گیرد مانند ثبت، تمدید، انتقال، خدمات میزبانی وب از جمله وب سایتها، پست الکترونیک، بانکهای اطلاعاتی، خدمات پیامک و ایمیل و همچنین خدمات وب سایتهای شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و سرویس دهنده ها، سرورهای اختصاصی، نرم افزارها، مجوزها و گواهینامه های نرم افزاری و اینترنتی و سایر خدمات مرتبط که شرکت توسعه نرم افزار خاتم   آنها را بپذیرد می باشد.
در این موافقتنامه کلیه شرایط و مقررات مربوط به متقاضی، شامل نمایندگان شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نیز می شود.

 

۱. در صورت تصمیم به واگذاری هر نوع از خدمات و یا فروش مجدد محصولات یا خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   توسط متقاضی به شخص دیگر، شرکت توسعه نرم افزار خاتم   باید کتباً در جریان قرار گیرد و اعلام موافقت شرکت توسعه نرم افزار خاتم   با آن الزامی می باشد. ضمناً تمام شرایط این موافقتنامه بایستی توسط واگذارنده، به متقاضی جدید منتقل گردد و متقاضی جدید ضمن ارائه مشخصات صحیح، تمام این شرایط را می پذیرد. در مورد نام دامنه علاوه بر این شرایط، سایر مقررات مراکز ثبت دامنه، رجیسترار (Registrar)ها و رجیستری (Registry)های مرتبط نیز باید رعایت گردد. در مورد خدمات پیامک، علاوه بر این شرایط، سایر مقررات شرکت مخابرات و اپراتورهای مرتبط نیز باید رعایت گردد.

۲. مسئولیت استفاده از نامهای دامنه و فضای وب دریافتی و تمام مطالب و تصاویر و اطلاعات موجود در وب سایتها و یا فولدرها، سرویس دهنده های اختصاصی یا سایر خدمات دریافتی متقاضی از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و همچنین مبادله اطلاعات از وب سایتها، پست الکترونیک، پورتهای سرویس دهنده و یا بانکهای اطلاعاتی و امثال آن که به هر نحو با خدمات دریافتی متقاضی مرتبط باشد بر عهده متقاضی می باشد.

۳. در طول استفاده از خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم  ، کلیه اطلاعیه ها، اخبار مرتبط، اعلام مهلت تمدید، کلمات عبور یا رمز، اطلاعات مالی و سایر اطلاعات از این دست تنها به آدرس پست الکترونیک متقاضی که در زمان ثبت نام در وب سایت شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و یا قسمت مشخصات و یا به هر نحو از سوی متقاضی اعلام شده ارسال می گردد، در صورتی که متقاضی هیچ آدرس پست الکترونیک (ایمیل)ای اعلام ننماید و یا آدرس اعلام شده ناقص و غیر قابل استفاده یا اشتباه باشد مسئولیت بروز هر گونه مشکل ناشی از آن بر عهده متقاضی می باشد.

۴. در صورت ایجاد هر گونه اختلال یا خرابکاری در سرویس دهنده ها و یا سایر خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   از سوی متقاضی و یا فایلهای مربوط به متقاضی، متقاضی ضمن جبران خسارت، مسئولیت آن را بر عهده می گیرد و شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می تواند از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در این حالت هیچ وجهی به متقاضی عودت نمی گردد.

۵. متقاضی متعهد می گردد هیچ نوع سوءاستفاده از خدمات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   ننماید. به عنوان مثال ارسال هرزنامه، استفاده از سرویس دهنده به عنوان پروکسی و اعمالی از این قبیل، سوءاستفاده تلقی می گردد و شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می تواند از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در این حالت هیچ وجهی به متقاضی عودت نمی گردد و مسئولیت سوء استفاده بر عهده متقاضی می باشد.

۶. متقاضی شخصاً جوابگوی ادعا و شکایت هر شخص حقیقی و حقوقی ثالثی در ارتباط با خدمات دریافتی خواهد بود.

۷. متقاضی باید دقت کامل در نگهداری از کلمات عبور و رمز خود را داشته باشد و شرکت توسعه نرم افزار خاتم   توجه متقاضی را به این نکته جلب می نماید که دارنده کلمه عبور و رمز، امکان تغییر در مشخصات و آدرس پست الکترونیک و یا خرید را دارد.

۸. متقاضی متعهد می گردد مشخصات صحیح ارائه نماید و هرگونه تغییر در مشخصات از جمله تغییر در آدرس، تلفنها، پست الکترونیک و امثال آن را سریعاً از طریق بروزرسانی در وب سایتهای شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و یا اعلام کتبی به شرکت توسعه نرم افزار خاتم   اطلاع دهد و در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده متقاضی می باشد.

۹. نگهداری از اطلاعات و مشخصات فردی ارائه شده توسط متقاضی بر عهده شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می باشد و شرکت توسعه نرم افزار خاتم   این اطلاعات را فاش نمی سازد مگر در حد قانون و یا بنا به درخواست مراجع قضایی و قانونی مربوطه. ولی اطلاعات مربوط به متقاضی در حد مشخص شده در مراکز ثبت دامنه در اینترنت و بخش whois، ثبت و ارائه میگردد و متقاضی اعتراضی به این مورد ندارد.

۱۰. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات وب سایتهای میزبانی شده در سرورهای شرکت را بطور کامل در اختیار متقاضی قرار می دهد، لذا متقاضی خود شخصاً موظف به تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات و فایلهای خود می باشد و چنانچه به هر دلیلی اطلاعات مربوط به متقاضی از بین برود و امکان بازیابی آن نباشد شرکت توسعه نرم افزار خاتم   مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۱. واگذاری کلمات عبور و رمز به هر عنوان به شخص دیگری غیر مجاز می باشد.هیچ نام دامنه ای بعد از ارسال درخواست ثبت، قابل تغییر نخواهد بود و برای تغییر باید نام جدیدی ثبت شود که هزینه مربوط به آن جداگانه دریافت می شود.

۱۲. در صورتی که نام دامنه درخواست شده توسط متقاضی به هر دلیل توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ثبت شده باشد، مبلغ پرداختی بابت نام دامنه و متعاقباً سرویس میزبانی احتمالی مربوط به آن عودت می شود و یا با هزینه معادل نام دیگری با انتخاب متقاضی ثبت می گردد.

۱۳. مهلت تمدید خدمات و نامهای دامنه قبل از تاریخ انقضا و خاتمه آنها می باشد و این تاریخ برای نامهای دامنه تاریخ مشخص شده به عنوان زمان خاتمه در گزارش دهنده های whois رجیسترارهای مربوط و برای سایر خدمات تاریخ اعلام شده از سوی شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می باشد و در صورت عدم تمدید هر نوع از خدمات از جمله نامهای دامنه قبل از تاریخ انقضاء، مسئولیت هرگونه مشکل احتمالی بر عهده متقاضی می باشد و در صورت پرداخت هر نوع وجهی بابت تمدید، متقاضی باید تایید دریافت آن را از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   بخواهد. متقاضی می تواند در هر زمان تاریخ خاتمه خدمات دریافتی را از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   استعلام نماید.

۱۴. در صورت عدم وصول وجه پرداختی متقاضی بابت هر نوع از خدمات توسط شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و یا عدم اطلاع از وصول آن، این شرکت می تواند تا زمان دریافت آن وجه و یا اطلاع از وصول آن از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در هر زمان وجه مورد نظر را مطالبه نماید و متقاضی موظف به پرداخت آن خواهد بود. هر گونه وجه واریز شده به حسابهای بانکی شرکت توسعه نرم افزار خاتم   باید به شرکت اعلام شود و صرف واریز وجه بدون اطلاع رسانی، قابل قبول نخواهد بود و برای اطلاع ارائه تصویر فیش بانکی الزامی است.

۱۵. در صورت پرداخت هر گونه چک بابت خدمات تا زمان وصول کل مبلغ آن چک و هزینه کامل خدمات دریافتی، مبلغ مورد نظر پرداخت نشده تلقی می گردد.

۱۶. در صورت عدم پرداخت وجه چک پرداختی توسط متقاضی از جانب بانک مربوطه به هر دلیلی متقاضی موظف می باشد ضمن پرداخت مبلغ مورد نظر در اسرع وقت، مبلغ معادل ۱۰ درصد از وجه چک را به عنوان کارمزد امور مالی به شرکت توسعه نرم افزار خاتم   پرداخت نماید.

۱۷. در صورت عدم پرداخت وجه مربوط به هر یک از خدمات دریافتی متقاضی تا حداکثر پانزده روز، حقوق متقاضی نسبت به خدمات درخواستی لغو می گردد و در اینصورت شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می تواند هر یک از خدمات قبلی دریافت شده توسط متقاضی را لغو نماید.

۱۸. در صورت واریز وجه به حساب کاربری مربوط به متقاضی در وب سایت های شرکت توسعه نرم افزار خاتم   از سوی متقاضی و انصراف از خرید محصولات یا خدمات بعد از واریز و قبل از انجام هر خریدی، شرکت توسعه نرم افزار خاتم   وجه مربوطه را پانزده روز بعد از اعلام کتبی انصراف با کسر بدهی های احتمالی قبلی و پس از کسر ۱۰ درصد کارمزد به متقاضی عودت می نماید. در مورد نمایندگان باید جمع خریدهای قبلی به حد نصاب تعیین شده برای نمایندگی رسیده باشد در غیر اینصورت قبل از عودت وجه تخفیفهای قبلی کسر می گردد.

۱۹. کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نرم افزارها، اطلاعات، تصاویر، وب سایتها و خدمات مربوط به وب سایتهای شرکت توسعه نرم افزار خاتم   برای شرکت توسعه نرم افزار خاتم   محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا سوء استفاده و استفاده بدون اطلاع و اجازه مکتوب شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و یا استفاده خلاف عرف ممنوع می باشد و متخلف ضمن قبول مسئولیت آن، موظف به جبران خسارت ناشی از آن می باشد.

۲۰. ارائه خدمات یا نرم افزار های رایگان باعث ایجاد حقی برای متقاضی یا شخص ثالث نخواهد بود و در صورت لزوم، شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می تواند با صلاحدید خود از ارایه خدمات رایگان به متقاضی خودداری نماید.

۲۱. هرگونه سوءاستفاده از نام شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و خدمات مرتبط ممنوع می باشد.

۲۲. متقاضی متعهد به رعایت قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، قوانین بین المللی مرتبط با خدمات و همچنین مقررات مراکز متولی مرتبط از جمله مراکز ثبت دامنه (رجیستری ها و رجیسترارها)، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای پیامک و همچنین شرکت توسعه نرم افزار خاتم   می باشد و مسئولیت هر گونه تخلف بر عهده متقاضی می باشد.

۲۳. رعایت کلیه موارد بالا برای متقاضی و نمایندگان شرکت توسعه نرم افزار خاتم   الزامی است و درخواست استفاده از هر نوع خدمات یا محصولات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   به هر نحو الکترونیکی یا غیرالکترونیکی به منزله قبول کلیه شرایط فوق از سوی متقاضی و نماینده می باشد و با اعلام درخواست نمایندگی به هر نحو، نماینده شرایط فوق را می پذیرد و متعهد می شود ضمن رعایت آنها تمام موارد را به اطلاع کاربران و مشتریان خود نیز برساند.

 

Share

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
به وب سایت شرکت توسعه نرم افزار خاتم خوش آمدید. برخی از خدمات این سامانه عبارتند از:

اطلاع رسانی در حوزه فناوری وب با بهره گیری از مقالات، کتابخانه الکترونیک، نرم افزار ها
ارائه سامانه توسعه وب سایت (وب ساز) (پورتال پرتال .net) شرکت توسعه نرم افزار خاتم
فروش انواع دامین بین المللی و میزبانی (هاستینگ) ویندوز
مستندات راهنما و پشتیبانی فنی 24*7

ورود

نام کاربری (ایمیل)
کلمه عبور


کاربر جدید هستید؟ فرم عضویت
رمز عبور را به خاطر ندارید؟

 

تمامی حقوق متعلق است به شرکت توسعه نرم افزار خاتم || بهره گیری از محتوای آموزشی همراه با لینک به سایت ما آزاد است | شرایط و مقررات | موافقتنامه خدمات
 
سایت ساز خدمات اطلاع رسانی فروش و بازاریابی   ارتباط با ما پیشنهاد ما برای بازدید
           

آشنایی با سایت ساز

نمونه های آنلاین

معرفی سامانه توسعه وب

دامنه Domain

هاست Host

مقالات آموزشی طراحی وب

اخبار تکنولوژی وب

بانک نرم افزار

متون راهنما

شماره حسابها

 

 02644280681

  09385873772

 09127710277

 info@khatamsd.com

 

LiveZilla Live Help

   

سنگ دکوری خاتم

مرجع علاقمندان بسکتبال Slam.ir

دکتر علی اکبر جلالی

 سایت اطلاع رسانی شهر جدید هشتگرد

Web Statistics